PRIVACYVERKLARING BEELDGOLF

2018

Handelsnaam: Beeldgolf

Website: www.beeldgolf.nl

Contactgegevens: marijn@beeldgolf.nl

Adres: Werkmanslust 17, 8922CA Leeuwarden

KvK: 64692418

BTW: NL125577345B01

Grondslag:

Beeldgolf werkt met beeldmateriaal waarbij sprake kan zijn van portretrecht en met gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens  vallen onder het begrip persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Door het doorgeven van persoonlijke gegevens op de website van Beeldgolf of via de mail of de offerte, gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens door Beeldgolf worden verwerkt en opgeslagen. Beeldgolf respecteert de algemene privacy regels en zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Beeldgolf zal enkel die persoonsgegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien geen overeenkomst is aangegaan zal de grondslag voor gebruik van de persoonsgegevens berusten op de grondslag ‘toestemming’.

Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

Doel:

Beeldgolf gebruikt persoonsgegevens voor het aangaan van een overeenkomst. Beeldgolf gebruikt hiervoor enkel de benodigde persoonsgegevens, waaronder naam, adres, bankrekeningnummer en e-mail adres.

Beeldgolf vervaardigt digitaal beeldmateriaal waarbij sprake kan zijn van portretrecht. De regels omtrent portretrecht zullen door Beeldgolf in acht worden genomen.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan van overeenkomsten zullen door Beeldgolf voor een termijn van vijf jaren worden bewaard in een deugdelijke beveiligde omgeving.

Beeldmateriaal waar portretrecht op berust zal gedurende een termijn van tien jaren bewaard worden. Indien geportretteerde geen bezwaren heeft tegen een langere bewaartermijn kan van bovenstaande termijn afgeweken worden. Beeldgolf behoudt het recht beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Indien geportretteerde zijn beeltenis niet voor commerciële doeleinden gebruikt wil zien worden, zal Beeldgolf hieraan gehoord geven.

Inzage:

Klanten hebben ten alle tijde het recht om in te zien welke gegevens door Beeldgolf bewaard worden. Dit kan opgevraagd worden door contact op te nemen via de daarvoor beschikbare wegen. Op verzoek kunnen persoonsgegevens aangepast of verwijderd worden.

Klacht:

De klant behoudt ten alle tijde het recht om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Beeldgolf in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door het aangaan van een overeenkomst met Beeldgolf is men tevens akkoord met hetgeen verwoord staat in onderhavige privacy disclaimer.