Semex is een internationaal bedrijf dat boeren op genetisch niveau adviseert over stieren. Naast dit stieradvies staat binnen het Semex Serviceprogramma de Semex AI24 “Focus op Vruchtbaarheid” rapportage centraal. Ter promotie van het programma SemexWorks heb ik in samenwerking met Well Produced een video over dit programma geproduceerd. Ons doel binnen de ontwikkeling was om de praktijk zo goed mogelijk weer te geven, om de klant, de boer, zo goed mogelijk aan te kunnen spreken. SemexWorks een slimme tool voor het maken van de beste genetische beslissingen voor de veestapel.